Tlen.pl Taurus 0.2.3.3
Taurus.tpl
Sprawdza pisownię w wybranych oknach i wskazanych kontrolkach edycyjnych Tlenu z możliwością sugestii poprawnej pisowni.
Instalacja
Uruchomić instalator pluginu Taurus.exe.

Poza wtyczką wymagane są słowniki poprawnej pisowni, które możemy zainstalować wraz z pluginem.

Słownik podstawowy możemy wybrać też z zainstalowanego wcześniej w systemie (np. "c:\Program Files\Mozilla Firefox\dictionaries\PL.dic", "c:\Program Files\Mozilla Thunderbird\dictionaries\PL.dic") lub pobrać ze strony sjp.pl (słownik MySpell).
Działanie
Sprawdzanie odbywa się co zadany czas (domyślnie ~1s) i trzeba odczekać przed wysłaniem tekstu.

Wyrazy, które nie zostały zidentyfikowane jako poprawne, podkreślane są czerwoną linią.
Menu
Po kliknięciu prawym klawiszem myszki na podkreślony wyraz (zaznaczony jako niepoprawny), możemy go dodać z poziomu menu jako poprawny "Dodaj:" (zapisywane są one w pliku Taurus/Users.txt, pozwala to na stworzenie własnej bazy poprawnych wyrazów) lub wybrać proponowaną poprawną formę wyrazu.
  Menu
Konfiguracja
Konfiguracja
Wczytaj słowniki:
Możemy wybrać metodę wczytywania słowników z poprawną pisownią.

"Przy ładowaniu pluginu" - włączenie pluginu powoduje wczytanie.
"Przy pierwszym oknie rozmowy" - dopiero po wykryciu pierwszego okna rozmowy lub wskazania kontrolki do sprawdzenia.
"Po czasie [s] od załadowania" - po upłynięciu ustawionego czasu, do tego momentu sprawdzanie jest wyłączone.

Sprawdzaj pisownię co:
Możemy ustawić częstotliwość z jaką ma być sprawdzania pisownia (0,2; 0,5; 1; 2).

Wskaż pole edycyjne ...:
Za pomocą wskaźnika możemy wybrać kontrolkę edycyjną w której będzie sprawdzona pisownia. Należy kliknąć na obszar wskaźnika, przesunąć myszkę na wybraną kontrolkę (możliwość sprawdzenia pisowni sygnalizowana jest czarną obwódką) i puścić przycisk myszki.

Pokaż wskaźnik:
Możemy wyświetlić wskaźnik (aby nie wchodzić za każdym razem do konfiguracji) w wybrany sposób.

Słowniki:
Możemy wybrać lokalizację podstawowego słownika oraz wybrać które słowniki mają być wczytywane (wyszarzone pole słowników *.txt informuje o braku pliku).

Automatyczna sugestia ...:
Powoduje wyświetlenia okna z sugestią poprawnej pisowni.
Dodatkowo możemy wyświetlić je po ustawieniu kursora na błędnym wyrazie i wciśnięciu CTRL+SPACJA.
UWAGI
Słownik podstawowy powinien składać się z dwóch plików. Plik z rozszerzeniem *.dic zawierającym poprawną pisownię oraz plik *.aff z sugestiami poprawnej pisowni (słowniki *.txt nie obsługują sugestii).

Słowniki *.txt muszą zawierać posortowane alfabetycznie wyrazy.

Słownik gier słownych można pobrać np. ze strony sjp.pl (kodowanie znaków: windows-1250). Nie jest on dołączony do instalatora. Należy go umieścić w lokalizacji Taurus/Taurus.txt (np. "C:\Program Files\Tlen.pl\plugins\Taurus\Taurus.txt").

Wtyczki nie można łączyć z innymi podpinającymi się pod okno wpisywania tekstu (dla okna rozmowy np. cbg).

W wersji 6.0.1.13 jest błąd w API Tlenu i wtyczka nie działa gdy mamy włączone pojedyncze okno z zakładkami.

W 6.00.2.55 nadal występuje błąd w API Tlenu. Aby wtyczka działała na pojedynczym oknie z zakładkami trzeba otworzyć dwa okno rozmowy (dwie zakładki) dla dwóch różnych kontaktów.

Od wersji 6.00.2.56 Tlenu wtyczka powinna działać poprawnie.
Wersje
0.2.3.3
Dodanie automatycznej sugestii.
0.2.2.3
Dodanie automatycznego podpinania się pod okno wysyłania SMS, wiadomości i ustawiania stanu opisowego.
0.2.1.3
Poprawa podmiany wyrazu na poprawną formę.
0.2.1.2
Poprawa podmiany wyrazu na poprawną formę.
0.2.1.1
Dodanie pierwszych pięciu sugestii nad pozycją "Dodaj:".
Poprawa przywracania poprzedniego stanu karetki po poprawieniu wyrazu z sugestii.
0.2.0.0
Dodanie obsługi słownika typu MySpell (hunspell).
0.1.8.1
Dodanie konfiguracji częstotliwości sprawdzania pisowni.
Dodanie możliwości sprawdzenia tekstu w wskazanej kontrolce edycyjnej Tlenu.
Poprawa w podkreślaniu wyrazów.
0.1.6.0
Wyrazy zaczynające się od www., www2., http://, https://, ftp://, traktowane są jako poprawne.
Dodanie obsługi dodatkowych słowników skrótów, imion, nazw państw, miast, itp. (dołączone do instalatora).
0.1.4.0
Dodanie sprawdzania czy w słowniku poprawny wyraz jest z dużej litery.
Zmiana dodawania poprawnych wyrazów za pomocą menu.
0.1.2.0
Dodanie w konfiguracji wyboru metody wczytywania słownika.
Podpinanie się pod okna rozmowy, które były otwarte przed włączeniem wtyczki.
0.1.0.0
Pierwsza publiczna wersja.
17-08-2009 Copyright © 2007-2009 by VOY