Tlen.pl Gra - "Okręty" 0.2.5.4
Okrety.tpl
Gra dla 1-2 osób. Ruszaj do boju i zdobądź rangę Pirata, dowodząc swoją niezwyciężoną flotą okrętów.
Instalacja
Uruchomić instalator pluginu Okrety.exe.
Rozpoczęcie gry
Grać możemy tylko z kontaktami Tlenowymi lub sami. Klikamy prawym klawiszem na kontakt i z menu "Gry" wybieramy pozycję "Okręty".
  Menu Okręty
Aby zaprosić kogoś do gry należy wybrać pozycję "Zaproś do gry". Jeżeli gracz wyrazi zgodę, pokazuje się plansza z grą. Po ustawieniu okrętów na planszy należy z menu gry wybrać pozycję "Rozpocznij" (obaj gracze), aby przystąpić do rozgrywki.

Wybranie pozycji "Zagraj sam(-a)" wyświetla planszę dla gry indywidualnej.
Sterowanie i ruch
  Help
1. Plansza gracza.
2. Plansza przeciwnika.

3. Okręt (kolorowe ikony), który należy ustawić na planszy.
4. Wybrany okręt (podświetlony, zaznaczenie za pomocą kliknięcia lewym klawiszem myszy w pole na którym stoi okręt) do ustawienia na planszy.
5. Informacja o ustawionym okręcie (czarno białe ikony) na planszy.
6. Narysowana informacja o polu zabronionym, na którym nie może być postawiony okręt.
7. Ustawiony okręt na planszy (stawiamy lewym klawiszem myszy).
Okręt rysowany półprzeźroczyście informuje, że nie można go ustawić w tym położeniu.
Prawym klawiszem możemy obracać okręt o 90 stopni.
Lewym klawiszem myszy możemy ponownie wybrać okręt w celu zmiany położenia (kliknięcie w pole, które zajmuje okręt).

8. Pole trafione przez przeciwnika (pudło).
9. Całkowicie zniszczony okręt gracza.
10. Trafiona jednostka okrętu gracza przez przeciwnika.

11. Kursor wskazujący pole na planszy, w które możemy strzelić (lewy klawisz myszy) lub postawić znacznik.
12. Postawiony znacznik (prawy klawisz myszy) na polu co do którego jesteśmy pewni, że nie jest zajmowane przez okręt.
Zdjęcie znacznika polega na ponownym kliknięciu prawym klawiszem myszy.
13. Pole trafione przez gracza (pudło).
14. Trafiona jednostka okrętu przeciwnika.
15. Całkowicie zniszczony okręt przeciwnika.
16. Informacja o położeniu okrętu, którego nie zniszczyliśmy po zakończeniu przegranej rozgrywki (półprzeźroczysty).

17. Informacja o całkowitym zniszczeniu okrętu przeciwnika (kolorowe ikony).
18. Informacja o całkowitym zniszczeniu okrętu gracza (czarno białe ikony).
Lewe kliknięcie klawiszem myszki na dowolny okręt powoduje przełączanie pomiędzy tymi informacjami.

19. Informacja o postępie w awansie gracza i przeciwnika do kolejnej rangi.
Poszczególne pozycje menu pozwalają na:

"Jeszcze raz" - po zakończeniu rozgrywki aby przystąpić do kolej (aktywne dla gracza który poprzednio nie zaczynał).
"Rozpocznij" - rozpocząć grę (oczekiwanie na rozpoczęcie przez przeciwnika).
"Ustaw okręty" - losowe ustawienie okrętów na planszy.
"Statystyki" - okno z dodatkowymi informacjami o aktualnych graczach.
"Minimalizuj" - minimalizowanie okna gry.
"Zamknij" - zakończyć grę.

"Pokazuj pola zabronione" - włączenie/wyłączenie informacji o polach zabronionych (pkt 6).
"Wybieraj nieustawiony okręt" - automatyczne wybranie kolejnego nieustawionego okrętu po ustawieniu aktualnie zaznaczonego.
"Usuwaj kolidujące okręty" - włączenie/wyłączenie automatycznego usuwania kolidujących okrętów z planszy podczas ustawiania nowego.
"Ustawiaj automatycznie okręty" - po włączeniu gry oraz po wybraniu kolejnej rozgrywki, okręty będą od razu ustawione na planszy.
"Rysuj zakres rangi" - włączenie/wyłączenie paska postępu w awansie graczy (pkt 19).
"Minimalizuj do zasobnika systemu" - włączenie/wyłączenie minimalizacji gry do zasobnika systemu (przywrócenie okna za pomocą dwukliku na ikonie lub z poziomu menu ikony). Zmiana wyglądu ikony (zielony trójkąt "Play") informuje o turze gracza.
"Dźwięki":
"Efekty" - włączenie/wyłączenie odtwarzania efektów dźwiękowych.
"Fale" - włączenie/wyłączenie odtwarzania fal w tle.
"Wycisz przy minimalizacji" - wyłączenie odtwarzania dźwięków gdy okno gry jest zminimalizowane.

Własne zniszczone okręty rysuj półprzeźroczyste - tak jak jest napisane w menu ;).

"Wyświetl Pomoc" - pokazać pomoc do gry.
Statystyki
Zasady
Gracze wykonują swoje ruchy na przemian (rozpoczyna zaproszony).

Przed rozpoczęciem gry każdy z graczy rozstawia swoje okręty:
1 - czteromasztowy;
2 - trzymasztowe;
3 - dwumasztowe;
4 - jednomasztowe;

Pola na których ustawiane są okręty nie mogą sąsiadować z sobą.

Jeżeli oddany strzał trafił w okręt to graczowi przysługuje następny. Chybiony strzał (pudło) powoduje przekazanie ruchu przeciwnikowi. Wygrywa ten gracz, który pierwszy zniszczy wszystkie okręty przeciwnika.

Za wygraną z komputerem gracz otrzymuje +1 punkt, z innym graczem +2.

Ilość zdobytych punktów przekłada się na rangi:
Pasażer, Majtek, Chłopiec okrętowy, Kuchcik, Kuk, Marynarz, Mat, Bosman, Szyper, Sternik, Oficer, Kapitan, Komandor, Komodor, Admirał, Korsarz, Pirat
Wymagania
Wtyczka wymaga biblioteki Gdiplus.dll!

Biblioteka GDI+ w systemie WindowsXP i Windows Server 2003 (i pewnie w nowszych) jest instalowana wraz z nim. W pozostałych (Microsoft Windows NT 4.0 SP6, Windows 2000, Windows 98, i Windows Millennium Edition (Windows Me)) trzeba instalować samemu Gdiplus.dll.
Wersje
0.2.5.4
Dodanie skrótów.
Dodanie rysowanie zniszczonych okrętów półprzeźroczyście.
Dodanie ikony 32x32.
Poprawa stabilności.
Poprawa pokazywania statystyk.
0.2.2.2
Poprawa zamykania biblioteki Bass.
Poprawa sygnalizacji tury po minimalizacji do zasobnika systemowego.
0.2.2.0
Dodanie obsługi dźwięków z poziomu biblioteki GameBass.dll oraz drobne zmiany w udźwiękowieniu.
0.2.1.0
Udźwiękowienie gry.
0.2.0.0
Zmiana w protokole komunikacji (brak zgodności wstecz).
Dodanie w statystykach informacji o skuteczności gracza.
Dodanie możliwości minimalizacji gry do ikony w zasobniku systemowym.
Dodanie możliwości automatycznego usuwania kolidujących okrętów z planszy podczas ustawiania nowego.
0.1.0.0
Pierwsza publiczna wersja.
Ikony statków: Iconmuseo (Tatsuya Arai)
Plansza: strangeguy, Notorisk, digital_a, pepale
Pozostałe rzeczy: VOY
07-11-2009 Copyright © 2009 by VOY