Tlen.pl OSO - Okienkowy Stan Opisowy 0.0.2.3
OSO.tpl
Umożliwia ustawienie stanu opisowego tytułem okna lub własnym tekstem gdy uruchomiona jest określona aplikacja.
Instalacja
Przegrać OSO.tpl do katalogu "plugins" Tlenu (np. "C:\Program Files\Tlen.pl\plugins\OSO.tpl").
Konfiguracja
Konfig   KonfigMenu
Lista aplikacji:
Wyświetlane są na niej nazwy aplikacji, których wykrycie w systemie spowoduje ustawienie odpowiedniego stanu opisowego. Zależnie od konfiguracji może to być: własny tekst, tytuł okna, tekst i tytuł okna. Przeszukiwanie aplikacji odbywa się od tej, która jest najwyżej na liście.
"Opis" informuje nas o aktualnym tekście okna podczas dodawania. Ponowne kliknięcie na zaznaczonym wierszu umożliwia edycję tego tekstu.
"Aplikacja" informuje jaki poszukiwany będzie program.
"Tekst" dodawany jest przed tytułem okna lub wypisywany sam gdy nie ma informacji o klasie okna.
"Klasa okna" pozwala na identyfikację, z którego okna aplikacji chcemy pobierać tekst.

Edycja listy:
Klikając na "Celownik" możemy przesuwając myszką wybrać interesujące nas okno aplikacji. Podczas przesuwania na liście wyświetlane są informacje tylko z tych okien, z których jest możliwość pobrania tekstu. Dodawanie aplikacji następuje po puszczeniu przycisku myszki (jeżeli pola na liście są wypełnione).
"Plus" umożliwia edycję (jeżeli zaznaczona jest pozycja na liście) dodanych aplikacji oraz dodawanie nowych wpisów (gdy nie ma zaznaczonej pozycji). Taki sam efekt możemy uzyskać poprzez dwuklik na liście.
Edycja Dodawanie
"OSO - Edycja" umożliwia zmianę opisu, własnego tekstu oraz usunięcie informacji o klasie okna.
"OSO - Dodawanie" pozwala na wpisanie opisu, wybraniu aplikacji (poprzez wpisanie nazwy pliku EXE lub wybranie z listy, która zawiera aktualnie uruchomione) oraz własnego tekstu.
Wpisanie w własnym tekście '\n' powoduje rozpoczęcie nowej linii w statusie opisowym.

"Minus" pozwala nam na usuwanie zaznaczonej aplikacji z listy.
"Strzałki" pozwalają na zmianę położenia (ważności) zaznaczonej aplikacji.

Parametry:
"Pokazuj gdy 'Niewidoczny'" powoduje ustawianie stanu opisowego, gdy nasz stan ustawiony jest na niewidoczny.
"Aktywuj Tlen.pl" i "Aktywuj Gadu-Gadu" ustawia automatycznie stan opisowy bez konieczności włączania go z poziomu menu stanów.
"Usuń z menu dla aktywnych" sprawia, że pozycja OSO w menu stanów nie będzie dodawana dla Tlen.pl lub GG gdy mamy zaznaczoną automatyczną aktywację.
"Sprawdzaj co" określa jak często mają być przeszukiwane uruchomione aplikacje w celu znalezienia dodanych do listy, oraz sprawdzanie czy nie nastąpiła zmiana tekstu okna.
"Aktywne okno" powoduje ustawienie tekstu z aktualnie aktywnego okna, jeżeli nie zostanie znaleziona żadna z aplikacji na liście.
"Sprawdzaj zawsze" wymusza za każdym razem sprawdzenie wszystkich aplikacji znajdujących się na liście. Jeżeli nie jest ona zaznaczona zostaje zapamiętana pierwsza znaleziona aplikacja i reszta nie jest już sprawdzana dopóki nie zostanie ona zamknięta.
Znane problemy
Dotyczą tylko tych aplikacji dla których mamy zdefiniowaną klasę okna (tzn. tylko przy pobieraniu tekstu z okna).

Niestety klasa okna nie jest na tyle unikatowa (dlatego jest jeszcze nazwa aplikacji), aby na jej podstawie jednoznacznie zidentyfikować okno (dodane do listy) podczas przeszukiwania uruchomionych aplikacji i widocznych okien. Np. jedna aplikacja może mieć kilka okien o takiej samej nazwie klasy i może wystąpić błąd, że tekst pobierany będzie inny niż oczekiwaliśmy. Aby ten problem zminimalizować sprawdzane jest czy dane okno posiada tekst i czy jest widoczne. Spowodowało to z kolei niemożliwość pobrania tekstu z aplikacji zminimalizowanych do Tray'a (np. Winamp). Kolejny problem to zmiana nazwy klasy okna po każdym uruchomieniu aplikacji, co dyskwalifikuje ją zupełnie z listy (np. w MS VC++).
Wersje
0.0.2.3
Możliwość usunięcia pozycji OSO z menu stanów.
0.0.2.2
Ustawianie stanu opisowego własnym tekstem gdy uruchomiona jest określona aplikacja.
Obsługa wielolinijkowego stanu opisowego we własnym tekście.
Zmiana rozmiaru listy aplikacji gdy zmieniamy rozmiar okna konfiguracji.
0.0.1.0
Pierwsza publiczna wersja.
07-03-2007 Copyright © 2007 by VOY