Tlen.pl Gra - "Kości" 0.1.0.2
Kosci.tpl
Gra dla 1-4 osób. Gracze rzucają pięcioma kostkami, by uzyskać określone układy oczek i otrzymać jak najwięcej punktów. Rzucasz, wpisujesz, wygrywasz.
Instalacja
Uruchomić instalator pluginu Kosci.exe.
Rozpoczęcie gry
Grać możemy tylko z kontaktami Tlenowymi lub sami. Klikamy prawym klawiszem na kontakt i z menu "Gry" wybieramy pozycję "Kości".
  Menu Kości
Graczy możemy zapraszać pojedynczo lub poprzez zaznaczenie maksymalnie trzech kontaktów, a następnie wybraniu pozycji "Zaproś do gry". Jeżeli któryś z graczy wyrazi zgodę, pokazuje się okno z grą. Po zgłoszeniu się wszystkich zainteresowanych, osoba zapraszająca (serwer) musi z menu gry wybrać pozycję "Rozpocznij", aby uruchomić grę.

Wybranie pozycji "Zagraj sam(-a)" wyświetla planszę dla gry indywidualnej.
Sterowanie i ruch
  Help
1. Kolejność zgłaszania się do gry określa kolejność rzucania (rozpoczyna zapraszający). Podkreślona nazwa gracza informuje czyj jest aktualnie ruch.

2. Tabela w której zapisywane są punkty z uzyskanych rzutów w jednej z 13 kategorii. Wybranie danej kategorii polega na najechaniu myszką nad nią i kliknięciu lewym przyciskiem, zostaje wtedy też przekazany ruch kolejnemu graczowi.
Wypisywana jest tu również informacja ile uzyskamy punktów w danej kategorii z aktualnego układu kości.

3. Informacja jaki układ kości wylosował gracz. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybraną kość pozwala wybrać ją do ponownego rzutu lub przywrócić stan aktualny.

4. Przycisk pozwalający na ponowne rzucenie wybranymi kośćmi.
Poszczególne pozycje menu pozwalają na:

"Jeszcze raz" - po zakończeniu rozgrywki, rozpocząć kolejną.

"Rozpocznij" - uruchomić grę gdy zaprosiliśmy dodatkowych graczy.

"Zamknij" - zakończyć grę.

"Wyświetl Pomoc" - pokazać pomoc do gry.
Zasady
Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów w ciągu 13 kolejek.

Każdy z grających oddaje w jednej kolejce nie więcej niż 3 rzuty. Pierwszy z nich odbywa się wszystkimi pięcioma kostkami. Drugi i trzeci są nieobowiązkowe, rzut odbywa się tylko wybranymi kośćmi.

Po zakończeniu kolejki należy przypisać wynik do jednej z kategorii.

Kategorie górnej części tabeli: Jedynki, Dwójki, Trójki, Czwórki, Piątki, Szóstki:
wpisuje się sumę oczek z kostek wskazujących wybraną liczbę (np. układ 4, 3, 4, 4, 1 dla kategorii "Czwórki", wynosi 12 pkt., dla "Trójki", 3 pkt., a dla "Dwójki", "Piątki" lub "Szóstki", 0 pkt.).

Jeśli w tych kategoriach uzyska się razem 63 pkt. (co odpowiada rzuceniu w każdym polu 3 kości) lub więcej, to dodatkowo otrzymuje się bonus w wysokości 35 pkt.

Kategorie dolnej części tabeli:
Trójka - jeśli w układzie występują trzy jednakowe liczby oczek, uzyskuje się sumę oczek z wszystkich pięciu kostek (np. dla 6,5,2,5,5, to 23 pkt.);
Kareta - j.w., ale co najmniej cztery jednakowe liczby oczek;
Full - 25 pkt., jeśli w układzie występują trzy jednakowe liczby oczek oraz dwie inne jednakowe, (np. 4, 2, 4, 4, 2);
Mały strit - 30 pkt., jeśli w układzie występują cztery kolejne liczby oczek (np. 2, 3, 4, 5, 2; 6, 1, 2, 3, 4; itp.);
Duży strit - 40 pkt., j.w., ale liczby oczek z wszystkich pięciu kostek muszą być kolejnymi liczbami;
Poker - 50 pkt., jeśli liczba oczek na wszystkich pięciu kostkach jest jednakowa;
Szansa - niezależnie od układu kostek uzyskuje się sumę oczek z wszystkich;

Pokery.
Drugi, trzeci i każdy kolejny wyrzucony poker może zostać wpisany do kategorii dolnej części tabeli, jeśli kategoria "Poker" i kategoria z górnej części tabeli odpowiadająca danemu pokerowi jest już wykorzystana. W dolnych kategoriach tabeli punktacji, otrzymuje się stosowną liczbę punktów (tzn. 25 pkt. za fula, 30 pkt. za małego strita, 40 pkt. za dużego lub sumę oczek za pozostałe).

Wygrywa gracz, który zdobył łączenie najwięcej punktów ("Wynik").
Wymagania
Wtyczka wymaga biblioteki Gdiplus.dll!

Biblioteka GDI+ w systemie WindowsXP i Windows Server 2003 (i pewnie w nowszych) jest instalowana wraz z nim. W pozostałych (Microsoft Windows NT 4.0 SP6, Windows 2000, Windows 98, i Windows Millennium Edition (Windows Me)) trzeba instalować samemu Gdiplus.dll.
Wersje
0.1.0.2
Drobna poprawa grafiki kości w grze.
0.1.0.1
Poprawa obsługi zasobów Tlenu 6.0.3.x.
0.1.0.0
Pierwsza publiczna wersja.
11-07-2008 Copyright © 2008 by VOY