Tlen.pl Tworzenie stylów Kalendarza
Przykładowy (domyślny) styl kalendarza:
<CALENDAR WIDTH="163" HEIGHT="174" VER="0.3.2.0" AUTHOR="Voy">
 <COLOR BACKGROUND="#292929" CALENDAR="#A6CAF0" WEEKENDMONTH="#C86464"
      WEEK="#A6CAF0" WEEKENDWEEK="#C86464" YEAR="#A6CAF0" MONTH="#A6CAF0"/>
 <COLORTT BACKGROUND="#292929" TEXT="#A6CAF0"/>
 <COLOREX RECT="#FF000000" LINE="#7FA6CAF0" WEEK="#C8FFFFFF" 
       RDAY="#7F101010" RWEEKEND="#7F800000" TODAY="#78FF0000"/>
 <BODY>
 <FRAME TYPE="4" ROUND="5"/>

 <BTNPREV WIDTH="11" HEIGHT="11" POSX="4" POSY="4"/>
 <BTNTODAY WIDTH="11" HEIGHT="11" POSX="16" POSY="4"/>
 <BTNNEXT WIDTH="11" HEIGHT="11" POSX="28" POSY="4"/>

 <FONT FNAME="Arial CE" BOLD="1" SIZE="16"/>
 <MONTH POSX="38" POSY="2"/>

 <FONT FNAME="Arial CE" BOLD="1" SIZE="11"/>
 <YEAR POSX="132" POSY="7"/>

 <LINE TYPE="2" SIZE="2" POSX1="3" POSY1="21" POSX2="-4" POSY2="21"/>

 <FONT FNAME="Arial CE" BOLD="1" SIZE="9"/>
 <WEEK POSX="6" POSY="25" SPACE="1" WIDTH="21" HEIGHT="13" TXTX="2"/>

 <LINE TYPE="2" SIZE="1" POSX1="3" POSY1="35" POSX2="-4" POSY2="35"/>

 <FONT FNAME="Arial CE" SIZE="14" BOLD="1"/>
 <DAY POSX="6" POSY="39" SPACEX="1" SPACEY="1" WIDTH="21" HEIGHT="21" TXTX="1" TXTY="2"/>
 </BODY>
</CALENDAR>
CALENDAR - zawiera definicje wyglądu kalendarza
WIDTH - szerokość kalendarza
HEIGHT - wysokość kalendarza
[IMG] - nazwa pliku graficznego (png, jpg, gif, bmp, tiff, emf) tła kalendarza
[ZOOM] - 1 - plik graficzny będzie skalowany do rozmiaru kalendarza (opcja w konf. - Dostosuj wysokość kalendarza); 0 - plik będzie obcinany; (domyślnie 0)
[VER] - wersja pluginu dla której był pisany styl (styl powinien działać poprawnie z nowszą wersją, niekoniecznie ze starszą)
[AUTHOR] - autor stylu
COLOR - wartości kolorów kalendarza, tylko w formacie #RGB (R-czerwony, G-zielony, B-niebieski)
BACKGROUND - kolor tła
CALENDAR - kolor kalendarza
WEEKENDMONTH - kolor dni soboty i niedzieli dla dni miesiąca
WEEK - kolor nazw tygodnia
WEEKENDWEEK - kolor soboty i niedzieli dla nazw tygodnia
YEAR - kolor tekstu roku
MONTH - kolor tekstu miesiąca
TODAY - kolor tekstu dzisiejszego dnia
COLORTT - wartości kolorów podpowiedzi, tylko w formacie #RGB (R-czerwony, G-zielony, B-niebieski)
BACKGROUND - kolor tła
TEXT - kolor tekstu
COLOREX - kolory elementów kalendarza, tylko w formacie #ARGB (A - przeźroczystość 0-100%, FF-0%)
RECT - kolor prostokątów
LINE - kolor linii dla TYPE="1"
WEEK - kolor podkładu dni tygodnia
RDAY - kolor podkładu dni miesiąca
RWEEKEND - kolor podkładu soboty i niedzieli w miesiącu
TODAY - kolor zaznaczenia dzisiejszego dnia
BODY - zawiera informacje co i wjakim położeniu będzie rysowane w kalendarzu. Rysowanie odbywa się od pierwszego elemetnu po <BODY> do ostatniego.
[FRAME] - rysowanie ramki (kolor - COLOR CALENDAR)
TYPE - typ ramki
1 - ramka o grubości SIZE
2 - ramka o zaokrągleniu ROUND rogów i grubości SIZE
3 - ramka o grubości 3 zanikająca do środka o zaokrągleniu ROUND
4 - ramka o grubości 3 zanikająca do środka o zaokrągleniu ROUND; szerokości i wysokości kalendarza od pozycji POSX=0, POSY=0
[POSX] - pozycja w pikselach od lewej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od prawej)
[POSY] - pozycja w pikselach od górnej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od dolnej)
[WIDTH] - szerokość ramki
[HEIGHT] - wysokość ramki
[ROUND] - zaokrąglenie rogów ramki
[SIZE] - grubość ramki
[BTNPREV] - przycisk poprzedniego miesiąca
[BNTTODAY] - przycisk aktualnego miesiąca
[BTNNEXT] - przycisk nastepnego miesiąca
POSX - pozycja w pikselach od lewej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od prawej)
POSY - pozycja w pikselach od górnej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od dolnej)
WIDTH - szerokość przycisku
HEIGHT - wysokość przycisku
[IMG] - nazwa pliku graficznego (png, jpg, gif, bmp, tiff, emf), gdy brak lub błąd wczytywana jest domyślna ikona z pluga
[NULL] - parametr pozwala wyłączyć wczytywanie obrazka i zdefiniować aktywnym dowolny obszar kalendarza
[FONT] - wybranie czcionki do rysowania tekstów kalendarza, obowiązuje do ponownego wystapienia
FNAME - nazwa czcionki
SIZE - rozmiar czcionki
[BOLD] - 1 - czcionka pogrubiona (domyślnie - 0)
[ITALIC] - 1 - czcionka pochylona (domyślnie - 0)
[UNDERLINE] - 1 - czcionka podkreślona (domyślnie - 0)
[ALIASING] - 1 - włączone wygładzanie; 0 - wyłączone (domyślnie - 1)
[MONTH] - rysowanie nazwy miesiąca
POSX - pozycja w pikselach od lewej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od prawej)
POSY - pozycja w pikselach od górnej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od dolnej)
[YEAR] - rysowanie roku
POSX - pozycja w pikselach od lewej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od prawej)
POSY - pozycja w pikselach od górnej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od dolnej)
[WEEK] - rysowanie dni tygodnia (Po, Ni, ...)
POSX - pozycja w pikselach od lewej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od prawej)
POSY - pozycja w pikselach od górnej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od dolnej)
SPACE - odstęp w pikselach między komurkami
WIDTH - szerokość komurki
HEIGHT - wysokość komurki
[RECTT] - 1 - zamalowanie tła komurki (domyślnie - 0)
[TXTX] - przesunięcie w pikselach tekstu od lewej krawędzi komurki (domyślnie - 0)
[TXTY] - przesunięcie w pikselach tekstu od górnej krawędzi komurki (domyślnie - 0)
[DAYEX] - rysowanie kolejnych dni miesięcy poza aktualnym (OD WERSJI 0.3.5.2)
POSX - pozycja w pikselach od lewej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od prawej)
POSY - pozycja w pikselach od górnej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od dolnej)
SPACEX - odstęp w pikselach między kolumnami komurek
SPACEY - odstęp w pikselach między wierszami komurek
WIDTH - szerokość komurki
HEIGHT - wysokość komurki
[RECTT] - 1 - zamalowanie tła komurki (domyślnie - 0)
[LINET] - 1 - narysowanie linii rozdzielających dni (kolorem COLOREX LINE) (domyślnie - 0)
[TXTX] - przesunięcie w pikselach tekstu od lewej krawędzi komurki (domyślnie - 0)
[TXTY] - przesunięcie w pikselach tekstu od górnej krawędzi komurki (domyślnie - 0)
[TODAY] - rysowanie aktualnego dnia (OD WERSJI 0.3.5.2)
TYPE - typ rysowania (domyślnie - 0)
0 - tekst i zaznaczenie kółkiem, kolor - COLOREX TODAY
1 - tylko tekst
2 - narysowanie obrazka i tekstu
[RECTT] - zamalowanie obszaru pod tekstem dnia (domyślnie - 0)
0 - brak zamalowania
1 - zamalowanie kolorami dni i So., Ni.
2 - zamalowanie kolorem - COLOREX TODAY
[COLORT] - kolor tekstu dnia (domyslnie - 0)
0 - kolor dni i So., Ni.
1 - kolor - COLOR TODAY z wyróżnieniem aktualnego miesiąca
2 - stały kolor bez względu na miesiąc - COLOR TODAY
[TXTX] - przesunięcie w pikselach tekstu od lewej krawędzi komurki (domyślnie - 0)
[TXTY] - przesunięcie w pikselach tekstu od górnej krawędzi komurki (domyślnie - 0)
[IMG] - nazwa pliku graficznego (png, jpg, gif, bmp, tiff, emf) dla TYPE="2"
[IMGX] - przesunięcie w pikselach obrazka od lewej krawędzi komurki (domyślnie - 0)
[IMGY] - przesunięcie w pikselach obrazka od górnej krawędzi komurki (domyślnie - 0)
[LINE] - rysowanie linii
TYPE - typ linii
1 - zwykła linia (kolor - COLOREX LINE)
2 - linia przechodząca od środka z koloru - COLOR CALENDAR do koloru - COLOR BACKGROUND na końcach
POSX1, POSY1 - punkt początkowy linii
POSX2, POSY2 - punkt końcowy linii
SIZE - grubość linii
[RECT] - rysowanie wypełnionego prostokątu kolorem - COLOREX RECT
TYPE - typ prostokątu
1 - prostokąt zwykły
2 - prostokąt z zaokrąglonymi rogami
POSX - pozycja w pikselach od lewej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od prawej)
POSY - pozycja w pikselach od górnej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od dolnej)
WIDTH - szerokość prostokątu
HEIGHT - wysokość prostokątu
[ROUND] - wielkość zaokrąglenia rogów dla TYPE="2" (domyślnie-0)
[IMG] - rysowanie obrazka (png, jpg, gif, bmp, tiff, emf)
TYPE - typ rysowania
0 - obrazek rysowany w pozycji POSX1-POSY1 o rozmiarze WIDTH, HEIGHT
1 - obrazek rysowany w pozycji od POSX1-POSY1 do POSX2-POSY2
FILE - nazwa pliku graficznego
POSX1 - pozycja w pikselach od lewej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od prawej)
POSY1 - pozycja w pikselach od górnej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od dolnej)
[POSX2] - prawa pozycja (szerokość obrazka = POSX2 - POSX1)
[POSY2] - dolna pozycja (wysokość obrazka = POSY2 - POSY1)
[WIDTH] - wysokość obrazka
[HEIGHT] - szerokość obrazka
[DAY] - rysowanie kolejnych dni miesięcy OD WERSJI 0.3.5.2 zastopione przez <DAYEX/> i <TODAY/>
POSX - pozycja w pikselach od lewej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od prawej)
POSY - pozycja w pikselach od górnej krawędzi kalendarza (wartość ujemna od dolnej)
SPACEX - odstęp w pikselach między kolumnami komurek
SPACEY - odstęp w pikselach między wierszami komurek
WIDTH - szerokość komurki
HEIGHT - wysokość komurki
[RECTT] - 1 - zamalowanie tła komurki (domyślnie - 0)
[LINET] - 1 - narysowanie linii rozdzielających dni (kolorem COLOREX LINE) (domyślnie - 0)
[TXTX] - przesunięcie w pikselach tekstu od lewej krawędzi komurki (domyślnie - 0)
[TXTY] - przesunięcie w pikselach tekstu od górnej krawędzi komurki (domyślnie - 0)
Nawiasy [ ] oznaczają, że dany element, atrybut jest opcjonalny.

Nazwą stylu jest nazwa katalogu znajdującego się w lokalizacji "plugins\Calendar\Style" (np. styl o nazwie "Test"-"plugins\Calendar\Style\Test"). W katalogu musi znajdować się plik "Calendar.xml" zawierający powyższe elementy opisujące styl kalendarza oraz niezbędne pliki graficzne.

W pliku konfiguracyjnym kalendarza "Calendar.ini" na czas projektowania trzeba dopisać ręcznie w sekcji "[Cal]" pozycję "Proj=1". Wpis powoduje wymuszenie odmalowania kalendarza po wciśnięciu "Zastosuj", "Zapisz" w dialogu "Opcje" Tlenu. Bez niego styl odmalowywany jest tylko wtedy gdy zmienimy aktualny na inny.

Podczas wyboru kolorów dla stylu, należy włączyć w opcjach pluga "Własny schemat kolorów".
Po dobraniu kolorystyki możemy zapisać dany schemat ("...\PluginConfig\Calendar\Colors") i z niego skopiować wartości kolorów do stylu ("COLOR", "COLORTT", "COLOREX").
Pojedyncze kolory możemy kopiować do schowka klikając prawym klawiszem myszy w zakładce konfiguracji kolorów i z menu konteksto wybrać interesujący nas kolor.

A najlepiej pobrać i zobaczyć na przykładach gotowych stylów :)
01-03-2007 Copyright © 2007 by VOY