Tlen.pl Kalendarz 0.4.0.2
Kalendarz.tpl
Kalendarz wyświetlany na liście kontaktów. Różne style, wyświetlanie imienin oraz nawigacja pomiędzy miesiącami.
Instalacja
Przegrać Kalendarz.tpl wraz z katalogiem Imieniny do katalogu "plugins" Tlenu
(np. "C:\Program Files\Tlen.pl\plugins\Kalendarz.tpl" "C:\Program Files\Tlen.pl\plugins\Imieniny").
Nawigacja
Dla domyślnego stylu w lewym górnym rogu kalendarza znajduję się przyciski umożliwiające zmianę aktualnie wyświetlanego miesiąca. Kliknięcie w lewe zielone koło powoduje przejście do miesiąca poprzedniego, a w prawe do następnego. Środkowe czerwone przywraca aktualny miesiąc. W innych stylach obsługa nawigacji może być inna.
Konfiguracja
  Konfig
"Początek tygodnia" - od jakiego dnia zaczyna się tydzień.
"Pokaż dni dla innych miesięcy" - wypisanie dni, które nie należą do aktualnego miesiąca.
"Dostosuj wysokość kalendarza" - rysowane jest tylko tyle tygodni ile zawiera wyświetlany miesiąc.
"Margines lewy" - określa w pikselach odstęp od lewej krawędzi.
"Styl" - możemy wybrać wygląd kalendarza ( Style dodatkowe style ).

Sekcja (przy ładowaniu pluginu):
Określa, w którym miejscu i w jaki sposób zostanie wyświetlony kalendarz na liście kontaktów w momencie ładowania pluginu.

Sekcja "Kalendarz":
Dla opcji "Zwinięty" kalendarz w sekcji będzie ukryty i trzeba ją dopiero rozwinąć aby go zobaczyć.
"Rozwinięta" powoduje od razu pokazanie kalendarza.
"Ostatni stan" zapamiętuje stan sekcji i w zależności od tego jest ona zwinięta lub rozwinięta.
Aby sekcja z kalendarzem pokazywała się na górze listy kontaktów należy zaznaczyć "Na początku"
w przeciwnym razie "Na końcu".
"Nazwa" umożliwia ustawienie aktualnej daty jako nazwy sekcji kalendarza.

Sekcja "Tlen.Pluginy":
kalendarz zostanie dodany do sekcji o nazwie Tlen.pluginy ( Jedna wspolna sekcja/grupa dla prostych wtyczek ).

Sekcja "Lista kontaktów":
Możemy kalendarz umieścić w wybranej grupie lub wpisać własną nazwę.
  Konfig
Możemy zdefiniować własny schemat kolorów, inny niż zapisany wraz ze stylem. Brak nazwy powpduje zapisanie w schemacie domyślnym. W stylach nie muszą być wykorzystane wszystkie kolory. Parametr liczbowy "Przeźr." określa przeźroczystość koloru od 0-100% do 255-0%.
  Konfig
Możemy wybrać rodzaj wyświetlania podpowiedzi, po jakim czasie (0.25s, 0.5s, 0.75s, 1s) ma się pokazać oraz jakie informacje ma zawierać.
Podpowiedź
Po najechaniu wskaźnikiem myszki na wybrany dzień lub sekcję wyświetlana jest podpowiedź (w zależności od konfiguracji).
  Podpowiedź
Menu
Wyświetlane jest gdy klikniemy prawym klawiszem na wybrany dzień lub sekcję kalendarza.
  Menu
"Kopiuj imieniny" - kopiuje dla danego dnia imieniny do schowka.
"Kopiuj datę długą", "Kopiuj datę krótką" - pozwala na skopiowanie w wybranym formacie daty do schowka.
"Dzień na Wikipedii" - otwiera stronę pl.wikipedia.org na wybranym dniu.
Wymagania
Wtyczka wymaga biblioteki Gdiplus.dll!

Biblioteka GDI+ w systemie WindowsXP i Windows Server 2003 (i pewnie w nowszych) jest instalowana wraz z nim. W pozostałych (Microsoft Windows NT 4.0 SP6, Windows 2000, Windows 98, i Windows Millennium Edition (Windows Me)) trzeba instalować samemu Gdiplus.dll.
Wersje
0.4.0.2
Poprawa dla systemu Windows 2000.
0.4.0.1
Poprawa wyświetlania podpowiedzi po zmianie opcji Tlenu "Okienko programu zawsze na wierzchu".
0.4.0.0
Dodanie konfiguracji podpowiedzi.
0.3.7.3
Wypisywanie w podpowiedzi numeru tygodnia dla daty.
0.3.6.3
Dodanie separatorów w konfiguracji wyboru stylów.
0.3.5.3
Poprawa odświeżania kalendarza na liście kontaktów.
0.3.5.2
Poprawa problemu rysowania się kalendarza w kolorach czarno-białym.
Dodanie możliwości wyboru koloru dla aktualnego dnia (ewentualna obsługa tylko w stylach w wersji >= 0.3.5.2).
Rozszerzenie definicji stylów o nowe rozkazy (DAYEX,TODAY) i patametry (COLOR - TODAY).
0.3.3.1
Poprawa wyglądu konfiguracji.
Możliwość włączenia centrowania kalendarza na liście kontaktów.
0.3.2.0
Możliwość otwarcia strony WWW z dodatkowymi stylami (Styl: Dodatkowe style...).
Konfigurowalny kolor zaznaczenia aktualnego dnia.
0.3.0.0
Zmiana w pliku konfiguracyjnym (brak kompatybilności wstecz).
Dodanie obsługi stylów kalendarza.
Możliwość definiowania własnej kolorystyki dla dowolnego stylu.
Możliwość dostosowania wysokości kalendarza w zależności od ilości tygodni w miesiącu.
Dodanie konfigurowalnego lewego marginesu.
0.2.3.0
Szybsze pokazywanie oraz zmiana w wyglądzie podpowiedzi.
Obsługa menu dla dni oraz sekcji (kopiowanie imienin, daty, pokazywanie dnia na stronie Wikipedii).
0.2.0.0
Dodanie podpowiedzi dla każdego dnia (sekcji).
Wyświetlanie imienin w podpowiedzi.
Możliwość ustawienia nazwy sekcji aktualną datą.
Zmiany w wyglądzie kalendarza.
0.1.3.1
Poprawa literówki w nazwie miesiąca.
0.1.3.0
Zmiany w wyglądzie kalendarza.
Osobny kolor dla soboty i niedzieli.
Odróżnienie dni nie należących do aktualnego miesiąca.
0.1.0.0
Pierwsza publiczna wersja.
12-04-2007 Copyright © 2007 by VOY