Tlen.pl Imieniny 3.0.0.10
Imieniny.tpl
Pokazuje na liście kontaktów, kto w danym dniu obchodzi imieniny.
Instalacja
Przegrać Imieniny.tpl wraz z katalogiem Imieniny do katalogu "plugins" Tlenu
(np. "C:\Program Files\Tlen.pl\plugins\Imieniny.tpl" "C:\Program Files\Tlen.pl\plugins\Imieniny").
Konfiguracja
  Konfig
Źródło danych:
Jeżeli ustawimy "Lokalne" wtedy imieniny pobierane są z plików tekstowych znajdujących się w katalogu Imieniny. Można alfabetycznie dopisywać brakujące imieniny danego dnia (nazwa pliku to miesiąc, kolejna linia to dzień).
Dla ustawienia "Wikipedia" dane pobierane są ze strony pl.wikipedia.org.
Dodatkowo zaznaczenie "Przy błędzie pobierz dane Lokalne" spowoduje odczytanie imienin z danych "Lokalnych" jeżeli nie uda się pobrać ich z Wikipedi (np. brak netu).

Data:
Zaznaczenie tej opcji powoduje dodatkowo dopisanie informacji, jaki jest aktualny dzień (np. Wtorek, 30 maja 2006).
Jeżeli wybierzemy "W opisie" data będzie się znajdowała pod imieninami,
a dla "W dymku" pojawi się dopiero po najechaniu myszką na imieniny.

Imiona:
Zaznaczenie opcji "Razem" powoduje wypisanie wszystkich imion w jednej linii,
natomiast opcja "Rozdzielone" spowoduje wydzielenie imion alfabetycznie tak, że tylko imiona rozpoczynające się na tą samą literę będą w jednej linii.

Sekcja (przy ładowaniu pluginu):
Określa, w którym miejscu i w jaki sposób zostaną wyświetlone imieniny na liście kontaktów w momencie ładowania pluginu.

Sekcja "Imieniny":
Dla opcji "Zwinięta" imieniny w sekcji będą ukryte i trzeba ją dopiero rozwinąć aby zobaczyć, kto je obchodzi dzisiaj.
"Rozwinięta" powoduje od razu pokazanie aktualnych imienin.
"Ostatni stan" zapamiętuje stan sekcji i w zależności od tego jest ona zwinięta lub rozwinięta.
Aby sekcja z imieninami pokazywała się na górze listy kontaktów należy zaznaczyć "Na początku"
w przeciwnym razie "Na końcu".

Sekcja "Tlen.Pluginy":
Imieniny zostaną dodane do sekcji o nazwie Tlen.pluginy (Jedna wspolna sekcja/grupa dla prostych wtyczek).

Sekcja "Lista kontaktów":
Możemy imieniny umieścić w wybranej grupie lub wpisać własną nazwę.

Ownerdraw:
Opcja przydatna jest szczególnie, gdy pobieramy imieniny z Wikipedi. Zaznaczenie jej zmienia rysowanie imion tak, aby wszystkie były widoczne (zawija imieniny do szerokości listy kontaktów).
"Kolor tła" pozwala nam wybrać jakim kolorem będzie zamalowywane tło pod imionami i datą. Dodatkowo możemy wybrać też jakim kolorem będą one rysowane.
Zaznaczenie opcji "Czcionka" odblokowuje wybieranie własnych ustawień czcionek jakimi będą rysowane imiona oraz data.
"Marginwsy": "Lewy" i "Prawy" pozwalaja nam na wypozycjonowanie imion podczas rysowania na liście kontaktów.
Menu
  Menu
"Kopiuj imieniny" kopiuje wszystkie imieniny do schowka niezależnie od ustawień w opcji "Imiona".
"Kopiuj datę" kopiuje aktualną datę do schowka niezależnie od zaznaczenia opcji "Data".
"Imieniny na Wikipedii" działa tak samo jak dwuklik na imieninach (otwiera stronę pl.wikipedia.org na dany dzień).
Wersje
3.0.0.10:
W ownerdraw możemy ustawić margines lewy i prawy.
Dodano menu dla imienin.
3.0.0.8:
W ownerdraw możemy wybrać dla imienin i daty różne czcionki oraz kolory.
3.0.0.6:
Obsługa sekcji "Tlen.Pluginy".
Możliwość umieszczania imienin w dowolnej grupie na liście kontaktów.
3.0.0.4:
Ownerdraw - do zawijania imienin gdy nie mieszczą się w szerokości Tlena.
Przy błędzie odczytu z Wikipedi (np. brak netu) imieniny zostaną odczytane z danych Lokalnych.
Dzień tygodnia z dużej litery.
Miesiące w formie dopełniacza.
3.0.0.0
Okno konfiguracji.
Praca pluga offline.
Plug pobiera dane z pl.wikipedia.org.
Dwuklik na imieninach powoduje otwarcie pl.wikipedia.org na dany dzień.
2.0.0.0
Pierwsza publiczna wersja.
08-03-2007 Copyright © 2007 by VOY