AQQ2 Gra - "Chińczyk" 0.1.0.3
Chinczyk.dll
Gra dla 1-4 osób, w której celem graczy jest przejście dookoła planszy czterema pionkami z pozycji początkowej na końcową. Pierwszy gracz, który tego dokona, wygrywa.
Instalacja
Uruchomić instalator pluginu Chinczyk.aqq.
Rozpoczęcie gry
Grać możemy z osobami posiadającymi komunikator AQQ2 lub Tlen6. Uruchamiające menu pokazuje się po kliknięciu lewym klawiszem na ikonę reprezentującą gry.
  Menu Chińczyk
Aby zaprosić kogoś do gry należy zaznaczyć kontakt i wybrać pozycję "Zaproś do gry" (szara pozycja zaproszenia do gry informuje, że z danym kontaktem nie możemy grać np. kontakt sieci GG). Możemy zaprosić maksymalnie trzech graczy. Jeżeli któryś z graczy wyrazi zgodę, pokazuje się okno z grą. Po zgłoszeniu się wszystkich zainteresowanych, osoba zapraszająca (serwer) musi z menu gry wybrać pozycję "Rozpocznij", aby uruchomić grę (zanim zostanie ona wybrana, możemy zaprosić jeszcze kogoś na wolne miejsce).

Wybranie pozycji "Zagraj sam(a)" wyświetla planszę dla gry indywidualnej.

W obu trybach gry mamy możliwość dodania botów (dla gry indywidualnej, musimy dodać przynajmniej jednego).
Sterowanie i ruch
  Help
1. Nazwy graczy biorących udział w grze (boty - Niebieski, Czerwony, Żółty oraz A - agresywny, Ł - łagodny). Kość przy danym graczu informuje czyj jest aktualnie ruch.

2. Informacja co wypadło na kości w ostatnich trzech rzutach danej tury gracza.

3. Dom - pozycja początkowa pionków.

4. Pierwsze pole planszy z którego rozpoczyna się ruch pionków. Podświetlone pole informuje, że możemy wyprowadzić pionek z domu (należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na pole).

5. Cztery końcowe pola do których należy doprowadzić pionki.

6. Kość. Zmiana wskaźnika myszki po najechaniu na nią informuje, że należy rzucić kością (rzut wykonywany jest poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki). W przypadku gdy nie możemy wykonać ruchu, kość znika i automatycznie tura przekazywana jest kolejnemu graczowi.

7. Pionki gracza. Możliwość zaznaczenia danego pionka do ruchu sygnalizowana jest zmianą wskaźnika myszki po najechaniu na niego (zaznaczenie odbywa się poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki). Po zaznaczeniu wybrany pionek jest podświetlany oraz na planszy podświetlone zostaje pole na które pionek może wykonać ruch.

8. Podświetlone pole planszy na które możemy przesunąć zaznaczony pionek (poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na pole).
Poszczególne pozycje menu pozwalają na:

"Jeszcze raz" - po zakończeniu rozgrywki, rozpocząć kolejną.
"Rozpocznij" - rozpocząć grę.
"Dodaj bota (Łagodnego, Agresywnego)" - dodać komputerowego przeciwnika do gry. Bot łagodny reprezentuje taktykę z priorytetem ruchu, a bot agresywny z priorytetem bicia.
"Minimalizuj" - minimalizowanie okna gry.
"Zamknij" - zakończyć grę.

"Minimalizuj do zasobnika systemu" - włączenie/wyłączenie minimalizacji gry do zasobnika systemu (przywrócenie okna za pomocą dwukliku na ikonie lub z poziomu menu ikony). Zmiana wyglądu ikony (zielony trójkąt "Play") informuje o turze gracza.
"Dźwięki":
"Efekty" - włączenie/wyłączenie odtwarzania efektów dźwiękowych.
"Muzyka" - włączenie/wyłączenie odtwarzania fal w tle.
"Wycisz przy minimalizacji" - wyłączenie odtwarzania dźwięków gdy okno gry jest zminimalizowane.
"Losuj rozpoczynającego dla gry z botami" - dla gry indywidualnej rozpoczynający gracz jest wybierany losowo.

"Wyświetl Pomoc" - pokazać pomoc do gry.
"O programie" - dodatkowe informacje.
Zasady
Gracze wykonują swoje ruchy na przemian (rozpoczyna zapraszający).

Wyprowadzenie pionka z domu (pozycja początkowa), możliwe jest gdy na kostce wypadnie szóstka. Jeden z pionków umieszcza się na pierwszym polu planszy. Jeśli wszystkie pionki są w domu, graczowi przysługują trzy próby na wyrzucenie szóstki.

Kierunek ruchu pionków jest zgodny z ruchem wskazówek zegara (dodatkowo informuje o tym strzałka na planszy).

Ruch polega na przesunięciu na planszy dowolnego z własnych pionków o tyle pól, ile oczek zostanie wyrzuconych na kostce (1-6). Jeśli na dowolnym docelowym polu (poza ostatnimi czterema, do których gracz ma doprowadzić pionki) znajduje się pionek przeciwnika, to jest on usuwany i wraca do domu, a jeśli znajduje się tam własny pionek, to taki ruch jest niedozwolony. Wyrzucając szóstkę, gracz wykonuje dodatkowy ruch, ale nie może wykonać pod rząd więcej niż trzy.

Zakończenie gry następuje wtedy, kiedy jeden z grających umieści wszystkie swoje pionki w pozycji końcowej.
Wymagania
Wtyczka wymaga biblioteki Gdiplus.dll!

Biblioteka GDI+ w systemie WindowsXP i Windows Server 2003 (i pewnie w nowszych) jest instalowana wraz z nim. W pozostałych (Microsoft Windows NT 4.0 SP6, Windows 2000, Windows 98, i Windows Millennium Edition (Windows Me)) trzeba instalować samemu Gdiplus.dll.
Wersje
0.1.0.3
Poprawa losowania rozpoczynającego gracza.
Poprawa pokazywania pomocy.
0.1.0.2
Dodanie możliwości włączenia losowania gracza rozpoczynającego dla gry z botami.
0.1.0.1
Poprawa przekazywania tury gracza dla gry z botami.
Poprawa wyglądu ikony gry.
Zmiana widoczności wyświetlania informacji o rzutach kością.
0.1.0.0
Pierwsza publiczna wersja.
Ikony: pionki; Sekkyumu
Plansza: atroszko, Yin Yang, kfawcett
Pozostałe rzeczy: VOY
11-02-2010 Copyright © 2010 by VOY