Kości Gra - "Kości" 0.1.0.1
Kosci.tpl
Gra dla 1-4 osób. Gracze rzucają pięcioma kostkami, by uzyskać określone układy oczek i otrzymać jak najwięcej punktów. Rzucasz, wpisujesz, wygrywasz.
Instalacja
Uruchomić instalator pluginu Kosci.aqq.
Rozpoczęcie gry
Grać możemy z osobami posiadającymi komunikator AQQ2 lub Tlen6. Uruchamiające menu pokazuje się po kliknięciu lewym klawiszem na ikonę reprezentującą gry.
  Menu Kości
Aby zaprosić kogoś do gry należy zaznaczyć kontakt i wybrać pozycję "Zaproś do gry" (szara pozycja zaproszenia do gry informuje, że z danym kontaktem nie możemy grać np. kontakt sieci GG). Możemy zaprosić maksymalnie trzech graczy. Jeżeli któryś z graczy wyrazi zgodę, pokazuje się okno z grą. Po zgłoszeniu się wszystkich zainteresowanych, osoba zapraszająca (serwer) musi z menu gry wybrać pozycję "Rozpocznij", aby uruchomić grę (zanim zostanie ona wybrana, możemy zaprosić jeszcze kogoś na wolne miejsce).

Wybranie pozycji "Zagraj sam(a)" wyświetla planszę dla gry indywidualnej.
Sterowanie i ruch
  Help
1. Kolejność zgłaszania się do gry określa kolejność rzucania (rozpoczyna zapraszający). Podkreślona nazwa gracza informuje czyj jest aktualnie ruch.

2. Tabela w której zapisywane są punkty z uzyskanych rzutów w jednej z 13 kategorii. Wybranie danej kategorii polega na najechaniu myszką nad nią i kliknięciu lewym przyciskiem, zostaje wtedy też przekazany ruch kolejnemu graczowi.
Wypisywana jest tu również informacja ile uzyskamy punktów w danej kategorii z aktualnego układu kości.

3. Informacja jaki układ kości wylosował gracz. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybraną kość pozwala wybrać ją do ponownego rzutu lub przywrócić stan aktualny.

4. Przycisk pozwalający na ponowne rzucenie wybranymi kośćmi.
Poszczególne pozycje menu pozwalają na:

"Jeszcze raz" - po zakończeniu rozgrywki, rozpocząć kolejną.
"Rozpocznij" - rozpocząć rozgrywkę dla gry z przeciwnikami.
"Minimalizuj" - minimalizowanie okna gry.
"Zamknij" - zakończyć grę.

"Minimalizuj do zasobnika systemu" - włączenie/wyłączenie minimalizacji gry do zasobnika systemu (przywrócenie okna za pomocą dwukliku na ikonie lub z poziomu menu ikony). Zmiana wyglądu ikony (zielony trójkąt "Play") informuje o turze gracza.
"Dźwięki":
"Efekty" - włączenie/wyłączenie odtwarzania efektów dźwiękowych.
"Wycisz przy minimalizacji" - wyłączenie odtwarzania dźwięków gdy okno gry jest zminimalizowane.

"Wyświetl Pomoc" - pokazać pomoc do gry.
"O programie" - dodatkowe informacje.
Zasady
Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów w ciągu 13 kolejek.

Każdy z grających oddaje w jednej kolejce nie więcej niż 3 rzuty. Pierwszy z nich odbywa się wszystkimi pięcioma kostkami. Drugi i trzeci są nieobowiązkowe, rzut odbywa się tylko wybranymi kośćmi.

Po zakończeniu kolejki należy przypisać wynik do jednej z kategorii.

Kategorie górnej części tabeli: Jedynki, Dwójki, Trójki, Czwórki, Piątki, Szóstki:
wpisuje się sumę oczek z kostek wskazujących wybraną liczbę (np. układ 4, 3, 4, 4, 1 dla kategorii "Czwórki", wynosi 12 pkt., dla "Trójki", 3 pkt., a dla "Dwójki", "Piątki" lub "Szóstki", 0 pkt.).

Jeśli w tych kategoriach uzyska się razem 63 pkt. (co odpowiada rzuceniu w każdym polu 3 kości) lub więcej, to dodatkowo otrzymuje się bonus w wysokości 35 pkt.

Kategorie dolnej części tabeli:
Trójka - jeśli w układzie występują trzy jednakowe liczby oczek, uzyskuje się sumę oczek z wszystkich pięciu kostek (np. dla 6,5,2,5,5, to 23 pkt.);
Kareta - j.w., ale co najmniej cztery jednakowe liczby oczek;
Full - 25 pkt., jeśli w układzie występują trzy jednakowe liczby oczek oraz dwie inne jednakowe, (np. 4, 2, 4, 4, 2);
Mały strit - 30 pkt., jeśli w układzie występują cztery kolejne liczby oczek (np. 2, 3, 4, 5, 2; 6, 1, 2, 3, 4; itp.);
Duży strit - 40 pkt., j.w., ale liczby oczek z wszystkich pięciu kostek muszą być kolejnymi liczbami;
Poker - 50 pkt., jeśli liczba oczek na wszystkich pięciu kostkach jest jednakowa;
Szansa - niezależnie od układu kostek uzyskuje się sumę oczek z wszystkich;

Pokery.
Drugi, trzeci i każdy kolejny wyrzucony poker może zostać wpisany do kategorii dolnej części tabeli, jeśli kategoria "Poker" i kategoria z górnej części tabeli odpowiadająca danemu pokerowi jest już wykorzystana. W dolnych kategoriach tabeli punktacji, otrzymuje się stosowną liczbę punktów (tzn. 25 pkt. za fula, 30 pkt. za małego strita, 40 pkt. za dużego lub sumę oczek za pozostałe).

Wygrywa gracz, który zdobył łączenie najwięcej punktów ("Wynik").
Wymagania
Wtyczka wymaga biblioteki Gdiplus.dll!

Biblioteka GDI+ w systemie WindowsXP i Windows Server 2003 (i pewnie w nowszych) jest instalowana wraz z nim. W pozostałych (Microsoft Windows NT 4.0 SP6, Windows 2000, Windows 98, i Windows Millennium Edition (Windows Me)) trzeba instalować samemu Gdiplus.dll.
Wersje
0.1.0.1
Poprawa oznaczania tury gracza.
Dodanie efektów dźwiękowych przy rozpoczynaniu.
Ujednolicenie sposobu rozpoczynania gry z menu.
0.1.0.0
Pierwsza publiczna wersja.
Plansza: Plusverde, Page, kfawcett
Pozostałe rzeczy: VOY
15-02-2010 Copyright © 2010 by VOY